Fasadrenovering till BRF i Nynäshamn

Renoveringar av fasader kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat. Här är ett exempelprojekt där vi hjälpte HSB:s BRF Örnen i Nynäshamn vid Vaktbergsvägen 17B, 149 41, Sverige med att renovera om deras fasad. Vi passade även på att byta ut tilläggsisoleringen och samt fönster då detta bidrar till en minskad kostnad samt bullerstörning i lägenheterna.

Efter avslutat arbete använde oss vi av en grovsortering- & återvinningsfirma från Nynäshamn.

Kontakta oss idag!